Izpit za VHF GMDSS

sailsation_vhf
Na čolnu, ki ima radijsko postajo z digitalnim selektivnim klicem na zelo visokih frekvencah, se mora nahajati oseba, ki ima:
potrdilo o usposobljenosti za upravljanje z VHF GMDSS postajo
Kandidat, ki želi opravljati izpit, mora biti star najmanj 16 let. Pisno prijavo s prilogami vloži na Upravi.

Izpitni program določa teoretični in praktični del. Teoretični del se opravlja ustno in obsega preverjanje znanja iz vseh vsebin izpitnega programa. Praktični del izpita pa obsega pri predmetu delo na VHF GMDSS postaji ali na simulatorju preverjanje znanja iz oddajanja in sprejemanja signala za stisko, ki ga oddaja obalna radijska postaja ali ladja v stiski, oddajanje in sprejemanje komunikacij na prizorišču stiske in oddajanje in sprejemanje splošne radijske komunikacije z obalnimi postajami oziroma drugimi plovili.

Praktični del izpita kandidati opravljajo na simulatorju Uprave RS za pomorstvo, GMDSS Tutor program TGS – 4100, Transas Marine Ltd.

Izpitni program

1. Pravila o radijski službi
2. Osnove radiotelefonije
3. Delo na VHF GMDSS postaji ali na simulatorju

Pravila o radijski službi:

 • opis in sestava radijskih postaj,
 • sistem digitalnega selektivnega klica,
 • poznavanje postopkov za vzpostavljanje komunikacij z radijsko napravo: v stiski, nujnosti in varnosti v slovenskem in angleškem jeziku;
 • radiotelegrami,
 • navigacijska opozorila,
 • vremenska poročila in zdravniški nasveti na morskem območju A1,
 • namen in vrsta oddajanja,
 • uporaba mednarodne tabele za črkovanje črk in številk.

Osnove radiotelefonije:

 • elektromagnetni valovi,
 • frekvenca in valovna dolžina,
 • poznavanje osnovnih elementov radijskih postaj,
 • princip delovanja sprejemnikov in oddajnikov,
 • akumulatorji.

Delo na VHF GMDSS postaji ali na simulatorju:

 • oddajanje in sprejemanje signala za stisko, ki ga oddaja obalna radijska postaja ali ladja v stiski,
 • oddajanje in sprejemanje komunikacij na prizorišču stiske,
 • oddajanje in sprejemanje splošne radijske komunikacije z obalnimi postajami oziroma drugimi plovili.

Tečaj za VHF GMDSS

Glede na zahtevnost izpita, ter na pomembnost obravnavanih tem je zelo priporočen obisk tečaja za VHF GMDSS. Največja šola za navtična izobraževanja v Sloveniji pa je www.navticni-tecaji.si .  Tečaji v večini potekajo v enem daljšem srečanu, ter imajo tudi ponavljalno srečanje tik pred izpitom.  Na tečaju dobite tudi vso potrebno literaturo ter pripomočke, ki jih potrebujete za vajo in pripravo na izpit za VHF GMDSS. Najpomembnejši del tečaja pa je delo na simulatorju VHF GMDSS, ki vam omogoča vajo in pripravo na simulator, ki ga imate tudi na izpitu VHF GMDSS na Upravi.